top of page

Formació en valors

Compartim esport, compartim respecte

Compartim esport, compartim respecte és una campanya d’educació en valors que de manera específica i tangible es vol implantar mitjançant la pràctica esportiva. La proposta es fonamenta en el compromís de tots els membres de les nostres entitats a potenciar comportaments que fomentin el respecte als jugadors/res, entrenadors/res, aficions, famílies i àrbitres.

COMPARTIM ESPORT, COMPARTIM RESPECTE
PREMIS COMPTA FINS A TRES

Premis compta fins a tres

La importància dels beneficis de l'activitat física com a activitat que incideix favorablement en el desenvolupament físic i en la salut dels joves és un fet ja innegable. D'altra banda, les experiències del treball en equip, l'intercanvi constant de vivències, la superació personal i l'esforç individual i col·lectiu per a un objectiu comú, són alguns aspectes que donen a l'activitat esportiva un potencial incomparable en la difícil tasca que representa l'educació en valors.

  • 7a convocatòria (curs 2007-08): Equip Prebenjamí Mixt

  • 13a convocatòria (curs 2013-14): Equip Benjamí Mixt

  • 15a convocatòria (curs 2015-16): Adrià Basela i Elisenda Molné

  • 15a convocatòria (curs 2015-16): Equip Aleví Masculí

  • 16a convocatòria (curs 2016-17): Equip Benjamí Mixt VERD

bottom of page