Organigrama

 

Composició Junta Directiva

PRESIDÈNCIA

Francisco López Isart

VICEPRESIDÈNCIA

Laia Ferraz Jordi

TRESORERIA

Pamela Biccio

SECRETARIA

Elisenda Molné Piera

VOCALIA

Gemma Conde Cros

 
Junta Directiva
 

Estructura Organitzativa

Som un Club Esportiu sense ànim de lucre, amb una Assemblea de Socis i una Junta Directiva, que de manera voluntària, gestiona el club.

Estructuralment esta formada per:

  • Comissió Esportiva: Integrada per tècnics del Club, dirigeix, coordina i fa el seguiment dels grups, equips i també de les activitats esportives organitzades o en les que participi el Club.

  • Comissió Econòmica: Formada per membres de la Junta Directiva i pares/mares voluntaris/es, col·labora en el seguiment i en la millora econòmica del club.

  • Comissió de Comunicació i Dinamització Social: Composta per pares, mares i jugadors adults, contribueix a millorar la difusió de les activitats del club i la participació en diferents activitats esportives o socials.

  • Comissió de Delegats d’equips: Formada per 1 o 2 pares o mares de cada grup o equip del Club, s’encarrega de facilitar la comunicació entre els pares i la Junta Directiva i col·laborar en l’organització d’activitats.

  • Junta Ampliada: Composta per representants de cada Comissió i de la Junta Directiva que es reuneixen per abordar qüestions comunes, valorar i analitzar iniciatives o propostes traslladades des de la Junta Directiva o perquè aquesta avaluí la seva possible aprovació, o implantació si s’escau.