top of page
PROCÉS ELECTORAL

Composició Junta Directiva

PRESIDÈNCIA

Jordi Arnalte 

 

TRESORERIA

Trini Bravo

SECRETARIA

Dani Barco

VOCALS

Natàlia Pastor

Quico López

Toni Lázaro

David Ruíz

Leo Carbó

David Jover

COMPOSICIÓ JUNTA DIRECTIVA

                                Composició de les comissions

 

COMISSIÓ INSTITUCIONAL

Jordi Arnalte

COMISSIÓ ECONÒMICA

Trini Bravo

Jordi Arnalte

COMISSIÓ ADMINISTRATIVA

Natàlia Pastor

COMISSIÓ COMUNICACIÓ

Dani Barco

COMISSIÓ DELEGATS/DELEGADES

Quico López

Toni Lázaro

 

COMISSIÓ ESPORTIVA

David Ruíz

Leo Carbó

Toni Lázaro

COMISSIÓ GESTIÓ MATERIAL

Toni Lázaro

COMISSIÓ PATROCINIS

Leo Carbó

COMISSIÓ JOVENTUT

Pendent d'assignació

COMISSIÓ ACTES SOCIALS

David Jover

Organigrama_feb2024.PNG
ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

Estructura Organitzativa

Som un Club Esportiu sense ànim de lucre, amb una Assemblea de Socis i Sòcies i una Junta Directiva, que de manera voluntària, gestiona el club.

Estructuralment està formada per:

 • Comissió Institucional: Presidència dels òrgans del Club, representació del Club en els diferents organismes i estaments esportius (Federació Catalana d'Handbol, CEEB, UBAE, Secretariat SHB, Taula d'Esports, Sants Esports, Ajuntament de Barcelona, etc.).

 • Comissió Econòmica: Elaboració, seguiment i execució de pressupostos, gestió d'ingressos i de la Caixa de la Solidaritat, gestió de rebuts, impagats, nòmines i altres gestions amb la gestoria del Club.

 • Comissió Administrativa: Organització i logística de les reunions, gestió de la base de dades del Club, sales, documentació, subvencions, homologacions, beques i de la bústia electrònica del Club.

 • Comissió de Comunicació: Gestió de les accions de difusió i comunicació interna i externa, xarxes socials, administració de la web, coordinació amb Sants Esports, gestió del calendari d'activitats, FIRAENTITATS, atenció a mitjans de comunicació i aplicació del Reglament de Règim Intern (RRI).

 • Comissió d'Actes Socials: Presentació d'equips anual, organització de la calçotada, intercanvi de Montpellier, aniversaris del Club, suport a fases de classificació i finals i cloenda anual.

 • Comissió de Delegats i Delegades d’equips: Formada per 1 o 2 pares o mares de cada grup o equip del Club, s’encarrega de facilitar la comunicació entre els pares i la Junta Directiva i col·laborar en l’organització d’activitats.

 • Comissió Esportiva: En coordinació amb la Direcció Tècnica, dirigeix, coordina i fa el seguiment dels grups, equips, activitats esportives (campus, minilliga, handbol platja, tornejos, etc.), horaris (partits, entrenaments, etc.), projectes esportius i activitats de promoció de l'handbol així com també la gestió i seguiment de la formació dels entrenadors i de les entrenadores.

 • Comissió de Gestió de material: Compres, controls d'estocs, revisions mèdiques, material, proveïdors.

 • Comissió de Patrocinis: Recerca de patrocinadors i col·laboradors, gestió de convenis de col·laboració i Programa 100x100 handbol.

 • Comissió de Joventut: Gestió de la grada jove, minilliga, activitats de cohesió de club i assistència a partits d'alt nivell per donar suport.

 • Junta Ampliada: Composta per representants de cada Comissió i de la Junta Directiva que es reuneixen per abordar qüestions comunes, valorar i analitzar iniciatives o propostes traslladades des de la Junta Directiva o perquè aquesta avaluí la seva possible aprovació, o implantació si s’escau.

bottom of page